De vijftien NLP vooronderstellingen behoren tot het basisfundament (één van de steunpilaren) van de methodiek NLP en helpen je succesvoller in het leven te staan.

De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, vroegen zich af wat het was dat succesvolle mensen precies zo succesvol maakt.

Ze ontdekten onder andere dat die mensen op een bijzondere manier in het leven stonden. Ze werden onbewust gestuurd door krachtige uitgangspunten (bekrachtigende overtuigingen) waardoor ze succesvoller in hun communicatie en gedrag waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn gegroepeerd in de NLP vooronderstellingen.

De vooronderstellingen zijn niet “de absolute waarheid”, het zijn subjectieve geloofsovertuigingen. Ze geven je ruimte en flexibiliteit in je communicatie en gedrag en zullen je succesvoller maken.

NLP vooronderstellingen

 1. Respecteer het ‘model van de wereld’ van de ander.
 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt
 3. De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis die zij weergeven.
 4. Het gedrag staat niet voor wie de persoon is. Accepteer de persoon, niet persé het gedrag.
 5. De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.
 6. Elk gedrag heeft een positieve intentie.
 7. Elk huidig gedrag is de beste keuze die er is.
 8. De belangrijkste informatie over een persoon is het gedrag van deze persoon.
 9. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.
 10. Er zijn geen onvermogende mensen, alleen onvermogende stemmingen.
 11. Iedereen heeft de leiding over zijn geest en daarom over zijn resultaten.
 12. De persoon met het meest flexibele gedrag heeft de grootste invloed.
 13. Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.
 14. Weerstand bij een gesprekspartner is een teken van gebrek aan rapport.
 15. Alle procedures dienen keuzes te verruimen en gericht te zijn op eenwording van de persoon.