De niveaus van Bateson voor groepen
Bateson beschrijft in zijn model zes niveaus die het achterliggende patroon van iemands gedrag beschrijven. Groepen kunnen ook worden gezien als entiteiten – net als mensen – met een eigen gedrag. Ook dit gedrag heeft diepere lagen.

Deze zes niveaus zijn en de bijbehorende vragen zijn

  • Zingeving: Wat is het doel van deze groep? Wat is ons bestaansrecht? Waartoe zijn wij hier?
  • Identiteit: Wat is de eigenheid van de groep?
  • Overtuigingen en normen: Wat vindt onze groep belangrijk?
  • Vaardigheden: Wat zijn de kwaliteiten van deze groep?
  • Gedrag: Wat voert de groep uit?
  • Omgeving: In welke organisatie of samenleving bevindt onze groep zich?

Je kunt je voorstellen dat naast deze groepsvragen, de individuele teamleden deze vragen ook kunnen beantwoorden. Hiermee kan frictie tussen het individuele belang en het groepsbelang worden blootgelegd. Dit kan weer een mooie aanleiding vormen voor een coachingsgesprek.

In beide gevallen – team of individu – vraagt de coach door naar de laag achter de laag waarop je de situatie beschrijft. Het doel is inzicht krijgen in de oorsprong van (disfunctioneel) gedrag en onderliggende opvattingen en patronen.

Doel is om het functioneren van de groep of het team te verbeteren. Bateson kan dan ook prima gebruikt worden bij teambuildings activiteiten.