Spoor 2 re-integratie
Het 2e spoor van de re-integratie start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet nu naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht.

Wanneer start een 2e spoor traject
Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd.
Als het 2e spoor traject start moet dit duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om te bepalen wat de functiemogelijkheden zijn en kan aangeven of het 2e spoor kan worden gestart.

Wat moet er in het 2e spoor traject gebeuren?
In het 2e spoor gaan de werkgever en werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid.
In het re-integratiedossier moet duidelijk naar voren komen:
•    Wat is passende arbeid?
•    Wat is er gedaan om dit te vinden? (Denk hierbij aan sollicitaties of een proefplaatsing)

Gedeeltelijke werkhervatting
Een gedeeltelijke werkhervatting kan op verschillende manieren ingevuld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Plaatsing kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, denk aan:
•    Proefplaatsing van bijvoorbeeld 1 maand
•    Detachering
•    Direct overgaan naar een andere werkgever

Begeleiding Van Birgelen Coaching & Training
Wij kunnen u helpen bij het uitvoeren van het 2e spoor. Onze casemanagers kunnen ondersteuning bieden bij al lopende trajecten of met nieuwe trajecten.

Wat kunnen wij doen:

Lopende trajecten
Is een werknemer ziek en is er al begonnen met het re-integratiedossier, dan kunnen wij u hier altijd verder mee ondersteunen of de totale begeleiding overnemen.

Totale dossiervorming
Wordt een werknemer ziek en wilt u dat een van onze casemanagers vanaf het begin de re-integratieverplichtingen overneemt dan kunnen wij dit voor u doen; zowel het 1e spoor als het 2e spoor.