Soms ontmoet je iemand voor de eerste keer en is het net alsof je die persoon al jaren kent, het klikt. Bij de ene persoon voel je je vertrouwd terwijl je die persoon misschien helemaal niet zo goed kent en anderzijds kun je misschien met iemand anders, hoe goed je ook je best doet, niet zo goed opschieten. Hoe werkt dat?

Rapport wordt wel eens omschreven als het “magische gevoel” wat je kunt ervaren van de ene persoon naar de andere. Met rapport krijgen we rechtstreeks toegang tot het onderbewuste van anderen. Rapport is geen techniek of methode, het is veel meer een bepaalde houding. Deze houding wordt gekenmerkt door:

  1. Aandacht. Aandacht hebben voor de ander zoals die ander is.
  2. Respect. Respect hebben voor het model van de wereld van de ander.
  3. Afstemmen. Afstemmen (volgen) op de ander voordat je gaat leiden.

Als mensen geen rapport met elkaar kunnen maken, dan zal de communicatie weinig effectief zijn. Je hoort nog wel eens de uitspraak: “Met hem/haar valt niet te communiceren.” Rapport is een toestand die gekenmerkt wordt door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. In een dergelijke situatie blijkt dat de suggesties onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. Als je goed wilt worden in het bereiken van je doelen, zorg dan dat je goed wordt in het maken van rapport.

Rapport is de basis van communicatie. Communicatie is een proces waarin een boodschap wordt verzonden, de ander de boodschap innerlijk verwerkt (een interne voorstelling maakt) en op basis daarvan weer een reactie geeft. Plaatsen we dat proces in het communicatie model, dan verwerken we de boodschap door onze filters, maken er een interne voorstelling van en communiceren onze reactie terug door gedrag. Dit wordt de ‘cirkel van communicatie’ genoemd.

Naarmate de boodschapper en de ontvanger meer met respect en met wederzijdse ontvankelijkheid betrokken zijn in deze cirkel, zal de communicatie nog beter verlopen. Immers, mensen die echt betrokken zijn bij de boodschapper en diens boodschap zullen eerder openstaan voor elkaars suggesties, opvattingen en ideeën.

Mensen zijn bereid jou te volgen als jij bereid bent de ander te volgen, en mensen houden van mensen die zijn zoals ze zelf zijn. En op onbewust niveau weten we dat allemaal. We sluiten ons het liefst aan bij de mensen die ongeveer hetzelfde model van de wereld hebben als wij.

Rapport is een proces van ontvankelijk voor elkaar zijn en betekent niet noodzakelijkerwijs dat men het eens is met de mening en het gedrag van de ander.