Jongerencoaching

Jongerencoaching is een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte vorm van begeleiding voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 tot 18 jaar.

Veel jongeren zijn kwetsbaar, ofwel door bepaalde omstandigheden waarin ze opgroeien, ofwel doordat ze gewoonweg nog niet genoeg gereedschappen hebben om om te gaan met bepaalde gebeurtenissen of verwachtingen.

De druk om te presteren/succesvol te zijn, wordt steeds groter in de huidige maatschappij en daarmee ook het gevoel van onveiligheid. Toenemende verwachtingen van de omgeving (o.a. school en social media) en van zichzelf maken dikwijls dat jongeren onzeker, somber of faalangstig worden.

Jongeren ontwikkelen een negatief zelfbeeld waardoor ze gedrag vertonen wat vaak niet versterkend is, voor henzelf en voor hun omgeving. Ze maken zichzelf groter of raken juist in zichzelf gekeerd, ze hebben moeite met contact maken met leeftijdgenoten of volwassenen, sluiten anderen of zichzelf buiten, trekken negatieve aandacht of gaan spijbelen.

Vaak is alle aandacht geweest op wat er niet goed is aan deze jongeren waardoor ze nog minder gemotiveerd raken en datgene gaan doen wat er voor zorgt dat ze juist in een neerwaartse vicieuze cirkel terechtkomen. Mijn missie is jongeren leren hoe ze dát kunnen bereiken wat ze graag willen. Dat doe ik door jongeren bewust te maken van hun eigen willen en kunnen, door ze te leren anders om te gaan met verwachtingen van anderen en van zichzelf. Met ruimte voor leren en plezier stimuleer ik eigen keuzes en verantwoordelijkheid. Dit doe ik d.m.v. coaching en trainingen.

Naast trainingen op maat worden de volgende trainingen verzorgd:
NLP jongerentraining (voor persoonlijke groei en weerbaarheid),
Faalangsttraining.

Het is afhankelijk van de hulpvraag hoeveel coaching gesprekken er plaats vinden. In de meeste gevallen zijn 4-6 gesprekken voldoende om gesteld doel te bereiken. Kosten: 70 euro (vrijgesteld van BTW) per gesprek. Bij een aanvullende zorgverzekering worden gesprekken vaak (deels) vergoed.

Is je interesse gewekt, heb je vragen over coaching of jongerentrainingen?

Je kunt contact met ons opnemen via deze website.