Personal coaching

Vaak biedt even stil staan en afstand nemen de mogelijkheid gebeurtenissen anders te bekijken en geeft het nieuwe inzichten.

Particuliere coaching

Personal coaching wordt ingezet voor gedragsverandering en persoonlijke ontwikkeling:
bij onder andere het vergroten van zelfvertrouwen, beter kunnen begrenzen, effectievere communicatie, meer energie, zelfontplooiing, doelen makkelijker kunnen bereiken en anders omgaan met angst en stress. 70% van de jonge ouders geeft na de bevalling aan graag beter voorbereid te zijn geweest op het ouderschap.

Ervaring en onderzoek leert dat aanstaande ouders die zich hierin voorbereiden:

  • Meer tevreden zijn over de relatie met hun partner;
  • Meer zelfvertrouwen hebben;
  • Taken als ouder na de geboorte makkelijker oppakken;
  • Zich na de geboorte makkelijker aanpassen aan de eisen van het ouderschap.

Klik hier voor verdere informatie over desbetreffende workshops.