Re-integratie spoor 1 en 2

Wanneer uw werknemer begeleiding nodig heeft om terug te kunnen keren in zijn oude functie of begeleid moet worden naar een functie extern.

Als medewerkers dreigen uit te vallen en zij hun functie door lichamelijk en/of psychische klachten niet meer kunnen uitoefenen dan is het zeer verstandig voor u als werkgever om tijdig in te grijpen om erger te voorkomen. Coaching & Training by Daphne kan u helpen om deze uitval te voorkomen, maar tevens om medewerkers na hun uitval weer terug te begeleiden in hun oude functie of te begeleiden naar een functie extern. Door deze aanpak wordt de kans vergroot dat uw medewerker duurzaam terugkeert in zijn functie of kan starten in een functie extern. Zo komt uw medewerker niet lang buiten spel te staan.

Is uw interesse gewekt, heeft u vragen?

U kunt contact met ons opnemen via deze website.