Waarom coaching in uw bedrijf?

Preventieve coaching levert resultaat voor werknemer en werkgever! Werknemers ervaren een betere balans tussen werk en prive, leren kritisch naar zichzelf te kijken en keren terug naar de kern van hun motivatie en verantwoordelijkheid binnen uw organisatie. Dit leidt tot een verbeterd functioneren: preventief coachen leidt tot een lager verzuim en voorkomt langlopende energievretende kwesties.

CtbyDaphne biedt twee mogelijkheden om medewerkers, teams en organisaties vitaal te houden en het ziekteverzuim laag.

Optie 1: volledig flexibel

‘Je coach wanneer je haar nodig hebt’

Deze optie biedt maximale flexibiliteit waarin beide, werknemer en werkgever, beroep kunnen doen op de coaching vanuit Daphne. Na intake biedt dit in gemiddeld 6 sessies inzichten in achterliggende oorzaak en zijn handvatten eigen gemaakt zodat vooraf vastgestelde ontwikkeldoelen zijn behaald.

Optie 2: altijd paraat

“uw in-house coach”

Omdat er vaak een drempel bestaat om hulp te vragen en obstakels niet altijd zichtbaar zijn biedt Daphne een optie waarbij coaching on the job in het vitaliteitsaanbod van u als werkgever zit. Voordelen:

  • Mensen zullen eerder hulp inroepen. Dit werkt preventief; arbeidsmotivatie en –productiviteit zal stijgen en verzuim zal dalen
  • Coaching wordt positief gelabeld; je nodigt mensen uit te blijven ontwikkelen en maakt daarmee goede medewerkers nog beter i.p.v. coaching een negatieve lading te geven door het alleen in te zetten bij onderpresteren
  • Als er daadwerkelijk coaching nodig is, zijn minder sessies nodig
  • Coaching als onderdeel van een vitaliteitspakket maakt u als werkgever aantrekkelijker voor huidige en nieuwe medewerkers

Tevens plannen we regelmatig een voortgangsgesprek in zodat u als werkgever zicht heeft op vinger aan de pols houdt op het gebied van vitaliteit in uw onderneming. Vanuit onder meer systemisch perspectief bekijken we uw organisatie op een verrassende manier en signaleren in een vroegtijdig stadium trends.

Voor financiering: zie SLIM regeling . Daarnaast zijn kosten voor coaching vaak fiscaal aftrekbaar en kunnen ze opgenomen worden in het persoonlijk opleidingsplan.