Zakelijke coaching

 

  Covid-19 en thuiswerken

Covid-19 en het thuiswerken brengt veel veranderingen met zich mee voor u als werkgever en voor uw werknemers. Bent u ook benieuwd hoe het in uw organisatie zit? Wat doen we goed, wat kan beter?

Klik hier voor meer informatie

 

Waarom coaching in uw bedrijf?

Een korte, intensieve en actiegerichte coachmethode brengt mensen weer in verbinding met hun motivatie en verantwoordelijkheid. Medewerkers leren kritisch naar zichzelf te kijken, hun gedrag aan te passen en de verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat levert positieve resultaten op voor zowel de medewerker als de werkgever. Desgevraagd geven medewerkers aan zich beter op hun plek te voelen in de organisatie. Ook gaan ze beter om met eigen en andermans frustraties en blijkt men veel beter zicht te hebben gekregen op hun functioneren.

Zakelijke coaching

Zakelijke coaching kan onder andere worden ingezet bij begrenzen, stress, prioriteiten stellen, leidinggevende capaciteiten, balans werk-privé, arbeid gerelateerde gebeurtenissen. Daarnaast wordt coaching ook ingezet om persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen en te kunnen excelleren binnen uw bedrijf.

Coaching bij ziekteverzuim

Deze vorm van coaching wordt ingezet ter voorkoming van verzuim, bij frequent verzuim, tijdens ziekte en bij werkhervatting. Het belang ligt bij het werken aan de oorzaken van verzuim, waardoor er voortaan preventief kan worden gehandeld.

 

Daphne werkt inzicht gevend, betrokken en waar nodig confronterend. Een kortdurende werkwijze, gebaseerd op onder andere NLP en systemisch werk; altijd oplossings- en doelgericht en met een heldere planning en evaluatie.